A. Overboom

Praktijk voor Logopedie en Dyslexiebehandeling

Vergoeding

Vergoeding behandeling logopedie
De tarieven zoals vastgesteld door de zorgverzekeringen worden aangehouden.

Vergoeding behandeling dyslexie
Er zijn verschillende mogelijkheden voor vergoeding van dyslexie:

 1. Gespecialiseerde Dyslexiebehandeling binnen de vergoedingsregeling
  Wanneer er bij uw kind  de diagnose ernstige, enkelvoudige dyslexie (E.E.D.) is vastgesteld, heeft u recht op vergoede behandeling. Het onderzoeksbureau, waarmee ik samenwerk, is Praktijk Merkelbach. Zij kunnen u alles uitleggen over de regelingen omtrent E.E.D.

  Praktijk Merkelbach
  Haven 13
  5161 PB
  Sprang-Capelle
  0416 31 22 49
  info@praktijkmerkelbach.com

 2. Gespecialiseerde Dyslexiebehandeling buiten de vergoedingsregeling
  Indien er matige dyslexie is vastgesteld of dyslexie met een aanvullende stoornis, zoals AD(H)D, die niet behandeld wordt, kunt u bij mij terecht voor dyslexiebehandeling. Soms kan de behandeling dan gedeeltelijk worden vergoed vanuit een rugzak of persoonsgebonden budget. Is dit niet het geval, dan kunt u naar tarieven informeren door mij te bellen of te mailen:
  0162 37 04 37
  a.overboom.logopedie@gmail.com

Vergoeding voorleessoftware
Voor informatie over vergoeding van voorleessoftware kunt u zich wenden tot
de ICT-adviseur van Lexima te Noord-Brabant, Will Pas te Bavel, 0161 43 31 16.