A. Overboom

Praktijk voor Logopedie en Dyslexiebehandeling

Wat doet een logopedist?

Logopedisten onderzoeken en behandelen problemen in de communicatie. Het gaat om schriftelijke, mondelinge en non-verbale problemen, die te maken hebben met de stem, taal, spraak, slikken (eten en drinken), mondgewoonten en het gehoor.
Logopedisten zijn paramedici en werken in een zelfstandige praktijk, in ziekenhuizen of verpleeg- en zorginstellingen, in het onderwijs, het bedrijfsleven of de wereld van cultuur en entertainment. Zij werken nauw samen met huisartsen, kno-artsen, fysiotherapeuten, tandartsen, orthodontisten en leerkrachten en orthopedagogen.

Wanneer heb ik logopedie nodig?

Logopedische hulp kan nodig zijn voor kinderen en volwassenen met problemen op het gebied van de spraak, taal, mondgewoonten, stem en/of het gehoor.  
Vraagt u zich af of de logopedist iets voor u zou kunnen betekenen?
De onderstaande signaleringslijst zou u kunnen helpen om te bepalen of logopedie zinvol kan zijn voor u of uw kind. 

Adem/stem

 • Stemklachten zoals heesheid of een schorre stem
 • Stemproblemen en stemverandering
 • Ademklachten, hyperventilatie of benauwdheid
 • Spreken in het openbaar

Spraak

 • Stotteren of niet-vloeiend spreken
 • Slissen/lispelen (interdentaliteit)
 • Articulatiestoornissen (bepaalde klanken niet of moeilijk uit kunnen spreken)
 • Neusspraak
 • Dysarthrie (problemen met praten/slikken na een beroerte)
 • Onduidelijk of te snel spreken

Taal

 • Taalontwikkelingsproblemen (woordenschat, zinsbouw of verhaalopbouw)
 • Taalachterstand door meertaligheid
 • Afasie (moeilijk met taal na een beroerte)
 • Dyslexie
 • Totale communicatie (gebaren, pictogrammen, foto’s e.d.)

Gehoor

 • Moeite met spraakverstaan door slechthorendheid of na het plaatsen van een cochleair implantaat.
 • Moeilijkheden in het verwerken van auditieve informatie

Mondmotoriek, eten en drinken

 • Nagelbijten, duim-, vinger- of speenzuigen
 • Foutieve lipgewoonten of kauwgewoonten
 • Over- of ondergevoeligheid in het mondgebied
 • Open mondgedrag en mondademen
 • Eet- en drinkproblemen
 • Slikproblemen en afwijkend slikken
 • Afwijkingen van het gebit t.g.v. functionele problemen