A. Overboom

Praktijk voor Logopedie en Dyslexiebehandeling

Kwaliteit

‘Praktijk voor logopedie A. Overboom’ is een logopediepraktijk, die gespecialiseerd is in de behandeling van dyslexie.
De kwaliteit wordt gewaarborgd door het volgen van nascholingscursussen, congressen en deelname aan een kwaliteitskring dyslexie voor logopedisten.
De praktijk is ingeschreven bij de beroepsvereniging voor logopedisten (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie: NVLF), bij het Kwaliteitsregister Paramedici (KP), het Register Dyslexiebehandelaars NVLF en bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).
Daarnaast ben ik lid van de Kwaliteitskring Dyslexie Breda (KKD 316).

Privacybeleid

De praktijk neemt de maatregelen omtrent het AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), die gelden vanaf 25 mei 2018, in acht.