A. Overboom

Praktijk voor Logopedie en Dyslexiebehandeling

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een specifieke leerstoornis met een neurologische basis, waarbij de kern van het probleem ligt in het vlot lezen en spellen, ondanks goed onderwijs. In de meeste gevallen is er sprake van een probleem op het vlak van de klankverwerking en de snelheid waarmee taal beschikbaar komt uit het geheugen. De lees-/spellingproblemen zijn een gevolg van een onvolledige en/of moeizame automatisering van het lees-/spellingproces. Ongeveer 4% van de leerlingen wordt gezien als dyslectisch (Blomert, 2006a). Dit betekent, dat er in elke groep gemiddeld één leerling zit met zodanig ernstige lees-en spellingproblemen, dat (te zijner tijd) dyslexie kan worden vastgesteld. De precieze oorzaak van dyslexie is wetenschappelijk nog niet aangetoond. Wel weten we, dat er sprake is van een erfelijke component, echter ook een kind zonder familielid met dyslexie kan dyslectisch zijn. Dyslexie komt voor bij een intelligentie vanaf een IQ van 80 tot hoogbegaafdheid.